Skolepenger er 6500 kr per semester. I tillegg må det beregnes ca 20 000 kr i en egenandel til studietur. Skolen er godkjent av Lånekassen, og man kan søke ekstra lån for å dekke skolepenger.

Vennligst gjør deg kjent med skolens inntaksreglement og skolens målsetning og verdigrunnlag før du sender inn din søknad.

Tilfeldige artikler