Alle som er en del av Intro skal ha rom til å gå i sine prosesser der man nærmer seg troen og fellesskapet. Samtidig oppmuntrer vi alle til å ta eierskap og bidra til å gjøre felleskapet så varmt, inkluderende og attraktivt som mulig, slik at flere og flere mennsker kan oppdage Guds kjærlighet.

10465484 578088138969105 3064140060399034267 o 10700138 601962616581657 5928024727776530160 o

Vi elsker mangfold i Intro. Du – med hvem du er, din personlighet og gaver – er viktig i å gjøre drømmen om Intro til virkelighet. For å gjøre aktiv deltakelse så håndpåtakelig som mulig har vi definert begrepet «De 4 i’ene». Disse beskriver hvordan du praktisk kan være en aktiv deltaker i kirken, og leve for en større hensikt.

Invitere

Vi er en kirke for de som ikke er så vant til å gå i kirken. Inviter med deg mennesker i din verden, så de kan få et nytt bilde av kirke og erfare Guds livsforvandlende kjærlighet.

Inkludere

Å være en aktiv del av en lifegruppe er den beste måten å bygge fellesskap og legge til rette for vekst i livet med Gud, både for deg selv og andre. Kirke er ikke bare noe vi går til, men et liv vi lever. Du kan bestemme deg for en sjenerøs, åpen og inkluderende livsstil der du ser og viser omsorg for mennesker rundt deg, slik at de kjenner seg hjemme i fellesskapet.

Involvere

Gud har gitt hver og en av oss gaver og evner som er ment for en høyere hensikt. I Intro legger vi til rette for at du kan forvalte og bruke dine talenter i et av våre team til å tjene Guds hensikt gjennom den lokale kirken.

Investere

I Intro ser vi det som et privilegium å få gi tilbake til Gud av alt det Han har gitt oss. Ved å gi av vår energi, tid, gaver, talenter og økonomiske ressurser inn i Guds rike, gjør vi den beste og mest langsiktige investeringen som er mulig å gjøre på jorden.

Tilfeldige artikler