Vi ønsker å skape en mer åpen, ærlig, og varm menighet som er åpen for alle mennesker. Et sted det er rom for å være seg selv, hvor en bindes sammen av gode relasjoner. Et sted hvor det er godt å være når livet er godt, og godt å være når livet er vanskelig. Vi tror at kirken er Guds svar på verdens nød, og er verdens håp.

12237 10185

Livet har sine faser og sesonger med ulike problemstillinger. I Intro ønsker vi at Life-gruppene skal være den naturlige sammenhengen for å støtte hverandre gjennom utfordrende situasjoner og prosesser. Men i noen tilfeller kan veiledning være et alternativ. Gjennom samtale og forbønn gis det mulighet for å utvikle seg, vokse i selverkjennelse, bli ført fram til et rett forhold til Gud, seg selv og de mennesker en lever blant.

Tilbudet gjelder alle uansett livssituasjon og livssyn. Vi tilbyr samtale:

  • Når viktige valg skal tas
  • Når livet er utfordrende
  • Når en trenger å rydde i tanker og følelser
  • Når relasjoner blir brutt
  • Når noen blir borte
  • Om selvbilde
  • Om Gudsbilde – tro & tvil
  • Om knuste drømmer

Ønsker du veiledning?

Dersom du ønsker veiledning, kan du kontakte oss på e-post.

Veiledningstjenesten skal være en støttefunksjon, den skal ikke behandle eller gi terapi. Vi tilbyr i utgangspunktet 3-5 samtaler.

Tilfeldige artikler