Velkommen hjem

Intro Egersund er en kirke midt i Egersund sentrum. Vi elsker Gud, mennesker og livet. Vi er en kirke for en ny tid og for folk som ikke er så vant til å gå i kirke.

Søndager

Hver søndag feirer vi gudstjeneste i Intro. Du er hjertelig
velkommen til 90 festfylte minutter med hverdagsrelatert bibelundervisning, live musikk og fantastisk miljø.

Bønn og takk

Noe å takke for, eller vil du at noen er med og ber for dine behov? Alle bønneemner behandles anonymt.

Tilfeldige artikler