Introkonferansen 2017

Tid

Fredag 29. sep.

Sted

Oslo Konserthus

Se kart

Introkonferansen har alltid handlet om å skape et møtepunkt hvor mennesker i alle aldre får mulighet til å samles under en felles hensikt – å bygge den lokale kirken. Over to dager får vi privilegiet av å lytte til fenomenal undervisning fra inspirerende ledere og pastorer. Vi er forventningsfulle til hva Gud kommer til å gjøre i ditt liv når vi samles i Oslo i september.

Mer info og påmelding