Tweens er spennende samlinger for barn mellom 10 og 12 år som har som mål å gi en god start på livet gjennom å hjelpe dem til et trygt verdigrunnlag: Elske Gud, elske seg selv, elske andre mennesker og elske livet.

På disse samlingene møter barna trygge og gode voksne som ser barna og bekrefter dem for den de er. Jesus er sentral i samlingene sammen med mye gøy, kjekke leker og aktiviteter.


Tilfeldige artikler