Det er en stor glede å kunne annonsere at vi fra og med søndag 21. mai 2017, går fra å være Intro til å bli Hillsong Norway.

Det en ære å få spørsmålet om å representere Hillsong i Norge. Vi har stor respekt for pastor Brian og Bobbie Houston og Hillsong-teamet som med stødighet og kontinuitet gjennom over 30 år har ledet en hurtigvoksende, Jesus-sentrert og bibelbasert kirke som i dag har innflytelse i hele verden. Vi er både bevende og begeistret når vi nå skal forvalte denne visjonen i en norsk kontekst, men det er først og fremst en opplevelse av fred og hvile i Guds ferdiglagte gjerninger som preger oss.

Helt siden oppstarten av Intro har vi sett til Hillsong og vår nærhet både i visjon, verdier, DNA og kultur er lett å se. Siden 2014 har vi også vært en del av Hillsong Family, som er så tett man kan være relatert til Hillsong uten å være en Hillsong-kirke. Derfor ser vi ikke på dette som endring av kurs, men heller en forsterkning av vårt mandat, et naturlig neste steg for oss som fellesskap og en fantastisk mulighet til å være en del av noe større enn oss selv.

Siden vi fikk den konkrete forespørselen om å bli en del av Hillsong høsten 2016, har vi hatt grundige prosesser i menighetens lederskap både sentralt og lokalt. Det har blitt tatt god tid til bønn, drøfting og gitt rom for å stille alle slags spørsmål, slik at vi var best mulig rustet til å ta en god avgjørelse. Ressurspersoner i Hillsong har vært til stor hjelp i prosessen, men også Intros tilsynsmenn og andre mennesker vi stoler på utenfor vår sammenheng, har hjulpet oss å stille gode spørsmål for å tilrettelegge for en grundig og god prosess.

Når alt kommer til alt har enheten i teamet vært overveldende, og vi tror avgjørelsen om å bli en del av Hillsong vil gjøre oss mer effektive i å vinne mennesker for Jesus Kristus og gjøre dem til helhjertede etterfølgere av ham. Vårt ønske er å være til velsignelse for Kristi kropp i Norge, vi gleder oss over å være en del av Pinsebevegelsen i landet vårt og ønsker å bidra til Guds rikes framgang sammen med den fantastiske floraen av norske kirker og menigheter.


For Hillsong Norway
Brit og Jostein Krogedal

Tilfeldige artikler