Lifegruppene er selve hjerte i vår kirke. Her kommer vi sammen og kobler vennskap, tro og hensikt sammen. Over en matbit, en god latter, rørende øyeblikk, sterke historier bygges en kirke som er tilstede i den enkeltes hverdag.

Tilfeldige artikler