Norge som nasjon er bygget på verdier som har formet den kulturen vi lever i. Alle samfunn, organisasjoner og kirker har en kultur – spørsmålet er snarere om den er definert eller tilfeldig. I Intro har vi definert positive verdier som vi ønsker skal forme kulturen i vår menighet.

Selv om kultur er noe altomfattende og dynamisk har vi gjennom formulering av visjon, kode og «de 4 i’ene» forsøkt å fange skriftlig noe av det som beskriver vår identitet som kirke. Verdiene «elske Gud», «elske mennesker», «elske kirken» og «elske livet» oppsummerer dette og setter navn på hvem vi ønsker å være.

IMG 2314-2

Kultur handler om hva som er normalt hos oss. Det handler ikke om uniformering, men om at ulike mennesker står sammen og blomstrer med sunne verdier sentralt i livet. Når du blir en del av Intro, blir du del av en kultur der vi …

Elsker Gud

I Intro elsker vi Gud fordi Han elsket oss først, og vi lever lidenskapelige liv i takknemlighet til Han som har gitt oss alt.

Elsker mennesker

I Intro elsker vi å se mennesker blomstre, godt vennskap bygges, vi bryr oss om hverandre, og alle ønsker å inkludere nye mennesker i fellesskapet.

Elsker kirken

I Intro ser hver enkelt på seg selv som kirken og har eierskap til den drømmen Gud har lagt i våre hjerter. Alle tjener og bidrar, og hver enkelt forstår kraften i å leve for en hensikt større enn seg selv.

Elsker livet

I Intro lever vi målrettet, men nyter reisen. Livet finner sin sanne hensikt og mening når det leves sammen med Han som har skapt det.

Tilfeldige artikler