Velkommen hjem

Velkommen til Intro Tønsberg. Vi er en ung og voksende kirke i Norges eldste by. Her får du ta del i ett inkluderende og Jesus-sentrert miljø, med hjerte for de som ikke er så vant til å gå i kirken.

Søndager

Hver søndag feirer vi gudstjeneste i Intro. Du er hjertelig velkommen til 90 festfylte minutter med hverdagsrelatert bibelundervisning, live musikk og fantastisk miljø.

Introkonferansen 2017

29–30. sept
Oslo Konserthus

Introkonferansen har alltid handlet om å skape et møtepunkt hvor mennesker i alle aldre får mulighet til å samles under en felles hensikt – å bygge den lokale kirken. Over to dager får vi privilegiet av å lytte til fenomenal undervisning fra inspirerende ledere og pastorer.

Bønn og takk

Noe å takke for, eller vil du at noen er med og ber for dine behov? Alle bønneemner behandles anonymt.

Tilfeldige artikler