Visjonen beskriver drømmen om Intro og setter navn på det bildet Gud har gitt oss av kirken. Den gir oss retning og er styrende for hvordan vi bygger, samtidig som den bevisstgjør oss på hva som er Guds hensikt med Intro. Vi ønsker at hver enkelt som er en del av Intro skal ha eierskap til den drømmen Gud har lagt i våre hjerter.

Oppdrag

Vi forandrer vår verden ved å være en stadig voksende kirke som er attraktiv for de som ikke er så vant til å gå i kirken, og utruster mennesker til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus.

Kirken vi ser

Vi ser en stor og ekspanderende kirke full av kraft og energi, som gjør Gud synlig i sine omgivelser. En modell for hvordan kirke kan se ut i en ny tid.

Vi ser en kirke med Jesus Kristus som sentrum. En kirke som i ett og alt peker på Jesus som livets midtpunkt, og som derfor på alle områder preges av hans mirakelliv og atmosfære.

Vi ser en kirke der stadig nye mennesker kommer til tro og får sine liv forvandlet ved det enkle og kraftfulle evangeliet om Jesus Kristus. Det skapes møteplasser der det er enkelt for dagens mennesker å forstå og erfare Guds grenseløse nåde og kjærlighet.

Vi ser en kirke som prioriterer vekst og utvikling gjennom personlige relasjoner, der kristenliv praktiseres ved å dele livet i hverdagen. Kirken fungerer som en stor familie, hvor mennesker blir inkludert og får blomstre i et miljø av ærlighet, tro, oppmuntring og sjenerøsitet.

Vi ser en kirke som møtes til attraktive og festfylte gudstjenester. I en ramme av kvalitet kommuniseres Guds ord praktisk og forståelig, slik at det enkelt kan relateres til hverdagslivet. Gud tilbes helhjertet og Guds nærvær oppleves ekte og naturlig i en atmosfære der mennesker føler seg hjemme.

Vi ser en kirke, som med Jesus som forbilde, formidler Guds liv og kraft på en folkelig og jordnær måte, gjennom at hver enkelt lever overnaturlige liv naturlig i hverdagen.

1237192 421835334594387 1624629088 o bilde-3-2

Vi ser en kirke med lidenskapelige tilbedere – ekte mennesker som ærer Gud og berører mennesker gjennom sin hengivenhet og overgivelse. En kirke der hver enkelt forstår kraften i å leve for en hensikt større enn seg selv, og er overgitt til å se Guds rike ekspandere gjennom å bygge hans menighet på jorden.

Vi ser en kirke der vanlige mennesker settes i stand til å leve ekstraordinære liv, trenes til å bli modne ledere og utrustes til å lykkes på alle livets områder.

Vi ser en sjenerøs kirke som er rik på ressurser – til å gi, til å investere og til å alltid ha mer enn nok.

Vi ser en innflytelsesrik kirke som utgjør en forskjell lokalt og globalt gjennom å tjene sine omgivelser. Kirken gjør Guds kjærlighet håndpåtagelig ved å møte vanlige menneskers virkelige behov.

Vi ser en kreativ og grensesprengende kirke som lever i stadig utvikling og forandring. Kirken vokser i indre styrke samtidig som den ekspanderer til nye steder og når nye mennesker.

Vi ser en kirke som i alt den er og gjør elsker Gud, elsker mennesker og elsker livet.

Tilfeldige artikler