Velkommen hjem

Intro Drammen har siden januar 2010 gjort kirke i elvebyen Drammen for folk som ikke er så vant til å gå i kirken. Intro Drammen har en stor andel barnefamilier som viser at det går an å leve for en større hensikt selv midt i livets travleste periode, og kirken i Drammen har et stort Kids-, Tweens- og tenåringsarbeid. Hver uke samles alle til Lifegrupper der hverdagen leves, troen deles og nye mennesker blir inkludert.

Søndager

Hver søndag feirer vi gudstjeneste i Intro. Du er hjertelig velkommen til 90 festfylte minutter med hverdagsrelatert bibelundervisning, live musikk og fantastisk miljø.

Introkonferansen 2017

29–30. sept
Oslo Konserthus

Introkonferansen har alltid handlet om å skape et møtepunkt hvor mennesker i alle aldre får mulighet til å samles under en felles hensikt – å bygge den lokale kirken. Over to dager får vi privilegiet av å lytte til fenomenal undervisning fra inspirerende ledere og pastorer.

Bønn og takk

Noe å takke for, eller vil du at noen er med og ber for dine behov? Alle bønneemner behandles anonymt.

Tilfeldige artikler