Tro — Vi går på vannet

Jesus bygger sin kirke. Vi stoler helt og holdent på Han i det vi tenker stort, tar frimodige steg i tro og ser Gud gjøre det umulige mulig.

Attraktiv — Vi forandrer metodene, men aldri budskapet

Bibelen står på egne ben og er relevant til enhver tid. Vi vil presentere dens tidløse budskap i en språkdrakt og et uttrykk som er tilgjengelig for dagens mennesker.

Entrepenørskap — Vi beveger oss alltid videre

Gud arbeider gjennom den lokale kirken. Vi vil stadig ekspandere, skape rom for vekst og søke å etablere nye fellesskap på nye steder for å nå nye mennesker.

Frigjørende og relasjonelt lederskap — Vi setter fri til å lede

Lederskap handler om å legge til rette for at mennesker kan blomstre. Vi vil gjennom tydelig og relasjonell oppfølging frigjøre potensial og trene ledere som trener ledere.

Barmhjertighet og sjenerøsitet — Vi betyr en forskjell

Guds kjærlighet blir konkret gjennom praktisk handling og sjenerøsitet. Vi vil bruke våre ressurser, vår stemme og vårt engasjement for å bekjempe urettferdighet, og gjøre vår verden til et bedre sted ved å tjene og møte behov lokalt og globalt. Våre opprakte hender i tilbedelse blir også utstrakte hender i barmhjertighet.

Håp — Vi er kjent for hva vi er for

Kirkens oppgave er ikke å forbanne mørket, men å være lyset. Vi vil formidle liv og håp, og løfte fram frelsen i Jesus Kristus framfor å bruke vår plattform til å fordømme.

Inkludering og disippelskap — Vi inkluderer bredt og forankrer dypt

Vi vil gjenspeile vår himmelske Far som står med vidåpne armer for alle mennesker, samtidig hjelpe hver enkelt til å slå dype røtter i relasjonen med Gud, kirken og Hans ord, så livet leves med en hensikt i helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus.

Kvalitet og kreativitet — Vi gjør mer enn det som forventes

Gud ser til hjertet, men alle andre ser rammen først. Vi vil gjøre vårt kreativt beste og strekke oss ekstra slik at verdens beste budskap presenteres på en måte som reflekterer Guds karakter og betjener mennesker.

Relasjoner og troverdighet — Vi er kirken

Kirken er ikke en bygning, men mennesker som lever tett på Gud og hverandre. Gud blir synlig i det vi lever åpne, troverdige og inkluderende hverdagsliv og samles som storfelleskap til festfylte gudstjenester.

Positiv kommunikasjon — Vi tar ikke dette for gitt

Det Gud gjør gjennom oss som fellesskap er stort. Vi forblir takknemlige og hedrer Gud og hverandre ved å være rause med oppmuntrende og positive ord.

Enhet — Vi er samlet om en visjon

Vi elsker mangfold, men søker ikke å bli alt for alle. Vi omfavner våre begrensninger og fokuserer skarpt på drømmen Gud har lagt i våre hjerter.

Helhjertet tilbedelse — Vi ærer den som æres bør

Lovsang er ikke en musikkstil, men en livsstil. Vi responderer på Guds ubegrensede kjærlighet ved å helhjertet elske Gud, mennesker, kirken og livet.

Tilhørighet — Vi er ikke oss selv nok

Den som tror man har forstått alt, har ikke forstått noe. Vi vil kontinuerlig forbli i en posisjon av læring og tilhøre sammenhenger, nasjonalt og globalt, som er større enn oss.

Teamarbeid — Vi tror ikke på «supermann»

Drømmen om Intro er stor. Vi anerkjenner og respekterer lederskap og tror på å lede og jobbe i team, der bredden av personligheter, gaver og talenter arbeider sammen for at visjon skal bli til virkelighet.

Nåde — Vi bærer ikke alene

Guds nåde er ikke bare abc, men hele alfabetet i det kristne livet. Vi stoler ikke på egen evne og fortreffelighet, men lener oss på Han som er alt og i alle.

Tilfeldige artikler