Velkommen hjem

Intro Oslo er en ung og pulserende storbycampus. Et inkluderende og Jesus-sentrert miljø, med hjerte for de som ikke er så vant til å gå i kirken, har gjort at det er lett å ta med seg en venn i kirken på søndager, og lett å bli sett selv i en stor kirke.

Søndager

Hver søndag feirer vi gudstjeneste i Intro. Du er hjertelig velkommen til 90 festfylte minutter med hverdagsrelatert bibelundervisning, live musikk og fantastisk miljø.

Introkonferansen 2017

29–30. sept
Oslo Konserthus

Introkonferansen har alltid handlet om å skape et møtepunkt hvor mennesker i alle aldre får mulighet til å samles under en felles hensikt – å bygge den lokale kirken. Over to dager får vi privilegiet av å lytte til fenomenal undervisning fra inspirerende ledere og pastorer.

Bønn og takk

Noe å takke for, eller vil du at noen er med og ber for dine behov? Alle bønneemner behandles anonymt.

Tilfeldige artikler